GRÅ STÆR (CATARACT) 

Hvad er grå stær?

Grå stær er en hyppig årsag til synsnedsættelse hos ældre mennesker. Hvis øjets linse er uklar, har du grå stær. Almindelig aldersbetinget grå stær kan betragtes som kroppens naturlige ældning ligesom fx rynker og grå hår. Du kan få grå stær i et eller begge øjne samtidigt.

Hvem får grå stær?

Alle kan få grå stær, men det optræder primært i den ældre del af befolkningen. Risikoen for at få grå stær øges desuden ved rygning. Samtidig ses lidelsen ofte i forbindelse med andre sygdomme og behandlinger fx i forbindelse med sukkersyge, andre øjensygdomme som regnbuehindebetændelse og alvorlige øjenskader samt efter længerevarende behandling med binyrebarkhormon.

Hvad er symptomerne?

Ved lette tilfælde af grå stær er der ingen symptomer, men når lidelsen tager til, bliver synet sløret. Uklarhederne i linsen lyses op ved stærkt sollys, og derfor bliver mange også blændet. I svære tilfældet giver grå stær nedsat syn, og hos mange ændres opfattelsen af farver. Flere af symptomerne ses dog også ved andre øjensygdomme.

Hvordan behandler man grå stær?

Grå stær behandles ved en operation, hvor den naturlige linse fjernes og erstattes af en plastiklinse. Grå stær skal først opereres, når det er nødvendigt, da der ligesom ved alle andre operationer, er risiko for komplikationer. Du bør overveje behandling, hvis dit syn giver dig problemer i det daglige. 

Læs også Øjenforeningens pjece om grå stær

Grå stær

Grå stær ses oftest hos personer over 65 år. I brochuren beskrives, hvordan grå stær opstår, fordi linsen bliver uklar. Sygdommen kan ikke forebygges eller behandles medicinsk, hvorfor kirurgi er den eneste behandling. I Danmark laves 50.000 grå stæroperationer årligt.